Sotenäs kommun, länk till startsidan

Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor

Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor i Sotenäs kommun är ett organ för ömsesidig information och samråd mellan kommunen och företrädare för handikapporganisationerna i kommunen i frågor som berör funktionsnedsatta kommuninvånare.

Rådets sammansättning:
Handikapprådet skall bestå av fyra politiskt tillsatta ledamöter och fyra ersättare vilka utses av kommunen. För kommunen utses ordförande och vice ordförande, övriga ledamöter och ersättare av  kommunstyrelsen. Övriga som deltar är Miljö- och Byggnämnden och  utbildningsnämnden. Samt de  handikapporganisationer inom kommunen som önskar medverka med ledamot och ersättare inom sin organisation. Även Hälso- och sjukvårdsnämnden i Norra Bohuslän utser ledamot och ersättare för medverkan i kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor.
 
De handikapporganisationer inom kommunen som önskar medverka i rådet för tillgänglighetsfrågor väljer ledamot samt ersättare  inom sin organisation.
Hälso- och sjukvårdsnämnden i Norra Bohuslän äger rätt att utse ledamot och ersättare för medverkan i Handikapprådet. Rådets ledamöter och ersättare utses för en tid av 4 år från och med den 1 januari året efter att val till Kommunfullmäktige hållits. Vid behov kan representanter från andra samhällsorgan inbjudas för information och diskussion i en särskild fråga.


Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Senast ändrad: 2016-03-22

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies