Sotenäs kommun, länk till startsidan

Socialpsykiatri i kommunal regi

Inom kommunen finns olika former av stöd och service till dig som har ett psykiskt funktionshinder som förorsakar dig betydande svårigheter i vardagen.

Ansökan
Du måste själv eller med hjälp av ombud ansöka hos en biståndshandläggare om insatserna av boendestöd, bostad med särskilt service och sysselsättning. Vänd dig till Sotenäs kommuns växel för att bli kopplad till en handläggare

Orosanmälan
Om du kommer i kontakt med personer där du har oro för allvarligare psykisk ohälsa, kan du göra en orosanmälan till biståndshandläggare som då tar kontakt med den enskilde. Orosanmälankan göras anonymt. Efter anmälan kan du få en återkoppling endast om den enskilde samtycker till detta.

Överklagan
Vill du överklaga ett beslut om hjälp ska detta göras hos Länsrätten. Behöver du hjälp med din överklagan vänder du dig till din handläggare.

Sekretess
Alla som arbetar inom socialtjänsten, såväl anställda som politiker, har tystnadsplikt.

Information om hantering av dina handlingar. Läs mer här....PDF

Vi vill gärna veta vad du tycker om vår verksamhet
Lämna dina synpunkter här...öppnas i nytt fönster

Senast ändrad: 2017-01-18

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies