Sotenäs kommun, länk till startsidan

Färdtjänst

Egenavgiften för resor inom kommunen är från och med 2016-01-03, 72 kronor/enkelresa för vuxna och 54 kronor/enkelresa för ungdomar. För resor med färdtjänst inom Fyrbodalsområdet är egenavgiften 100% påslag på baspriset/zon.

Färdtjänst är en kommunalt subventionerad trafikservice för funktionsnedsatta. Färdtjänsten skall kompensera att du till följd av ditt funktionshinder inte kan nyttja allmänna kommunikationer. Enligt lagen om färdtjänst och kommunens generella regler beviljas färdtjänst när du på grund av ett funktionshinder av varaktig karaktär (minst sex månader) inte utan väsentliga svårigheter kan förflytta dig på egen hand eller åka med allmänna kommunikationer.
 
Riksfärdtjänst innebär att du kan få ersättning för dina merkostnader om du till följd av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. Resan ska göras utanför kommunens färdtjänstområde och inom Sverige.

Kontakta omsorgsförvaltningen och prata med färdtjänsthandläggaren. Skriftlig ansökan. Läkarutlåtande skall lämnas på begäran.

Information om hantering av dina handlingar - läs mer härPDF

Vi vill gärna veta vad du tycker om särskild kollektivtrafik.
Lämna dina synpunkter här....öppnas i nytt fönster

 

 

 

 

 

Senast ändrad: 2016-10-17

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies