Sotenäs kommun, länk till startsidan

Kommunrehab

Verksamheten grundar sig på att utifrån den enskildes utgångspunkt och kommunens tillgängliga resurser, ge människor möjlighet:

 • att bo kvar i ordinärt boende genom att stödja och stärka den enskilde och anhöriga
 • att klara sig så självständigt som möjligt samt att känna sig delaktig i samhället  
 • att ge förutsättningar för ett stimulerande vardagsliv och förhindra social ensamhet så att den enskilde upplever livet som meningsfullt

Kommunrehab består av verksamheterna:

 • Arbetsterapi
 • Bostadsanpassning
 • Sjukgymnastik/Fysioterapi
 • Dagrehabilitering
 • Dagverksamhet
 • Hjälpmedel
 • Syn- och hörsel
 • Korttidsenhet
 • Vård- och Omsorgsresor

Kommunrehabiliteringens personalöppnas i nytt fönster
Information om hantering av dina handlingar - läs mer härPDF


Vi vill gärna veta vad du tycker om vår verksamhet.
Lämna dina synpunkter här....öppnas i nytt fönsterSenast ändrad: 2016-10-18

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies