Sotenäs kommun, länk till startsidan

Omsorgsnämnden

Från 2015-01-01 återinrättades omsorgsnämnden.

Omsorgsnämnden ansvarar för:

 • kommunens uppgifter inom socialtjänstlagen (SoL) och vad som i lag sägs om socialnämnd.  
 • kommunens uppgifter enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
 • särskild lagstiftning gällande vård av unga samt missbrukare (LVU och LVM) samt för kommunens uppgifter gällande individ- och familjeomsorg och omsorg för barn och ungdom.
 • den verksamhet som kommunen är skyldig att driva enligt lag gällande äldre- och handikappomsorg.
 • den kommunala hälso- och sjukvården, inklusive hemsjukvård samt rehabiliteringsverksamhet.
 • att med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde samt ta erforderliga initiativ till följd av detta.
 • uppgifter inom sitt ansvarsområde som åligger kommunen och som följer av lag eller annan författning.  

Omsorgsnämnden ansvarar även för:

 • färdtjänst och riksfärdtjänst enligt lag
 • bostadsanpassningsbidrag (BAB) enligt gällande lagstiftning
 • tillämpning av lagen om valfrihet (LOV)
 • integrations- och flyktingfrågor
 • kommunala pensionärsrådet
 • kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor

Nämnden ansvarar för genomförandet av den av kommunfullmäktige antagna programförklaring inom sitt ansvarsområde.

Nämnden ansvarar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. 

Senast ändrad: 2015-01-30

Sammanträden 2017

23 februari
30 mars
27 april
11 maj
31 augusti
28 september
26 oktober
23 november

Ledamöter i Omsorgsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta

Lena Vilhelmsson
Nämndsekreterare
Telefon: 0523-66 45 90
Skicka e-post till »

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies