Sotenäs kommun, länk till startsidan

Omsorgskontoret

Omsorgsförvaltningens uppgift är att ge omsorg, vård, stöd och service till kommuninvånare i kommunen som behöver det.

Omsorgsförvaltningen är indelad inom följande verksamhetsområden:

 • Omsorgens stabsfunktion
 • Individ & Familjeomsorg
 • Lagen om särskilt stöd & service
 • Rehabilitering och hjälpmedel
 • Äldreomsorg

Stabsfunktionen på Omsorgskontoret i Kungshamn:

 • Förvaltningschef
 • Nämndsekreterare
 • Budget- och skuldrådgivning
 • Biståndshandläggare
 • Avgiftshandläggare
 • Färdtjänsthandläggare
 • Medicinskt ansvarig sjuksköterska
 • Anhörigsamordnare
 • Systemadministratör
 • Utredare/Utvecklare

Du är alltid välkommen att besöka oss på Kommunhuset, men ring gärna via kommunhusets växel (0523-66 40 00) och boka besök.

Vi vill gärna veta vad du tycker om vår verksamhet.
Lämna dina synpunkter här....öppnas i nytt fönster

Senast ändrad: 2017-02-27

Kontakta

Nina Roos
Förvaltningschef
Telefon: 0523-66 45 50
Skicka e-post till »

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies