Sotenäs kommun, länk till startsidan

Funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning behöver inte vara ett hinder.

Målsättningen är att alla medborgare, oavsett funktionsnedsättning, ska kunna leva ett bra och värdigt liv i Sotenäs kommun.

Verksamheten vänder sig till personer med:

  • Intellektuell funktionsnedsättning
  • Psykisk funktionsnedsättning
  • Personer med övriga funktionsnedsättningar

Har du funktionsnedsättning som ger dig svårigheter att klara vardagen? Känner du att du behöver någon form av stöd eller hjälp? Då är du välkommen att höra av dig till biståndshandläggaren.

Behöver du större textstorlek?

Klicka på den röda knappen "Anpassa" och välj textstorlek.

Senast ändrad: 2017-03-03

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies