Sotenäs kommun, länk till startsidan

Kvalitets- och värdighetsgarantier inom Socialpsykiatri Boende

 Verksamhetens insatser skall utföras med god kvalitet. Du ska känna delaktighet och bli respektfullt bemött. Verksamheten ska präglas av rättssäkerhet och ska ha professionella medarbetare.

Du kan förvänta dig:

  • Att du får information om insatsen i samband med inflyyt på boendet/påbörjan av stöd i boendet
  • Att du får en (eller två kontaktmän) som du planerar insatsen tillsammans med och som du kan vända dig till.
  • Att en genomförandeplan påbörjas inom 2 veckor 
  • Att du får möjlighet till social träning

Att du kan känna dig trygg i ditt boende. På Smedsgatan finns bemanning dygnet runt och du får hjälp med regelbunden medicinering

Om du inte tycker att vi håller vad garantin utlovar ber vi dig lämna synpunkter och förslag till hur vi kan förbättra oss. Vi kommer att undersöka vad som hänt, ge en förklaring och snarast rätta till om något har blivit fel. Dina synpunkter kommer att behandlas med respekt och användas i vårt förbättringsarbete

Ge dina synpunkter via kommunens synpunktshantering genom att trycka här eller kontakta oss på telefon på nummer: 0523-66 40 00

Senast ändrad: 2017-03-20

Läs mer

Kontakta

Hampus Karlsson
Enhetschef Socialpsykiatri
Telefon: 0523-66 43 91
Skicka e-post till » 

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies