Sotenäs kommun, länk till startsidan

Kvalitets- och värdighetsgarantier för särskilt boende

Särskilt boende är till för personer som har stora omvårdnadsbehov och behov av tillgång till personal dygnet runt. För att bo på ett särskilt boende behövs beslut från kommunens biståndshandläggare. Rätten till särskilt boende gäller när behovet av tillsyn och omvårdnad inte längre kan tillgodoses i det ordinära boendet. Beslut om särskilt boende utgår alltid från det individuella behovet.

Sotenäs kommun garanterar dig

  • att du bemöts respektfullt och professionellt
  • att du erbjuds en kontaktperson inom en vecka efter att du flyttat in
  • att vi gemensamt påbörjar en genomförandeplan inom två veckor
  • att du erbjuds aktiviteter i ditt boende minst en gång per veckor
  • att du serveras mat som är varierad, näringsrik och smakfull.
  • att synpunkter och klagomål besvaras och du får en bekräftelse inom 10 dagar, där det anges vem som kommer att handlägga ärendet

Om du inte tycker att vi håller vad garantin utlovar ber vi dig lämna synpunkter och förslag till hur vi kan förbättra oss. Vi kommer att undersöka vad som hänt, ge en förklaring och snarast rätta till om något har blivit fel. Dina synpunkter kommer att behandlas med respekt och användas i vårt förbättringsarbete.

Har du synpunkter eller frågor kontaktar du enhetschef för respektive dagverksamhet telefon: 0523-66 40 00, eller fyll i synpunktshantering på härlänk till annan webbplats. Du kan även begära en synpunkthantering i pappersform vid kontakt med enhetschef.

Senast ändrad: 2017-04-04

Läs mer

Kontakta

Enhetschef Kvarnberget
Lena Olofsson
Telefon: 0523-66 44 02
Skicka e-post till »

Enhetschef Kvarnberget
Carina Hansson
Telefon: 0523-66 44 08
Skicka e-post till »

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies