Sotenäs kommun, länk till startsidan

Kvalitets- och värdighetsgaranti för LSS-verksamhet

Verksamheternas insatser ska utföras med god kvalitet. Du som enskild ska känna delaktighet och bli respektfullt bemött. Verksamheten ska präglas av rättssäkerhet och ska ha professionella medarbetare.

Sotenäs kommun garanterar dig att  

  • Verksamheten präglas av respelt för varje individs behov, resurser och önskemål.
  • Du får en kontaktperson ur personalgruppen som är knuten till ditt boende.
  • Du har rätt till en genomförandeplan, där du och ev din gode man i samråd med personal bestämmer hur du vill att ditt stöd ska se ut.
  • Du får information på ett sätt som du förstår. 
  • Du och ev din gode man alltid har möjlighet att lämna synpunkter, ställa frågor till enhetschefen.

Om du inte tycker att vi håller vad garantin utlovar ber vi dig lämna synpunkter och förslag till hur vi kan förbättra oss. Vi kommer att undersöka vad som hänt, ge en förklaring och snarast rätta till om något har blivit fel. Dina synpunkter kommer att behandlas med respekt och användas i vårt förbättringsarbete.

Ge dina synpunkter via kommunens synpunktshantering genom att trycka här eller kontakta oss på telefon på nummer: 0523-66 40 00.

Senast ändrad: 2017-04-04

Läs mer

Kontakta

Susanne Anteskog Lövenås
Enhetschef LSS
Telefon: 0523-66 45 87
Skicka e-post till »

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies