Sotenäs kommun, länk till startsidan

Kvalitets- och värdighetsgaranti för hemtjänst i ordinärt boende

Hemtjänst underlättar vardagen för dig och gör det möjligt att bo kvar i din bostad. Hemtjänst är personlig omvårdnad och hjälp med praktiska göromål som till exempel tvätt, städ, leverans av middagsmat och inköp.

Vår personal arbetar enligt metoder som hjälper dig att leva så självständigt som möjligt.

Personalen ska behandla dig väl, så att du känner dig trygg i mötet med dem. Du möter personal som har rätt kunskap för att ge dig den vård och omsorg du behöver.

För att få insatser i hemmet krävs ett beslut från biståndsbedömare, beslutet grundas på Socialtjänstlagen.

Sotenäs kommun garanterar dig

  • Du erbjuds en kontaktperson inom en vecka från det att hemtjänstinsatsen inletts.
  • Inom två veckor ska vi ha påbörjat en genomförandeplan tillsammans med dig om hur hjälpinsatserna ska utformas.
  • Hemtjästpersonalen ska bära en tydlig namnskylt och foto.
  • Trygghetslarm besvaras inom 5 minuter och hemtjästen ågädar snarast möligt. 
  • Hemtjästpersonalen knackar/ringer alltid på dörren innan de gå in till dig.

Om du inte tycker att vi håller vad garantin utlovar ber vi dig lämna synpunkter och förslag till hur vi kan förbättra oss. Vi kommer att undersöka vad som hänt, ge en förklaring och snarast rätta till om något har blivit fel. Dina synpunkter kommer att behandlas med respekt och användas i vårt förbättringsarbete.

Har du synpunkter eller frågor kontaktar du enhetschefer för hemtjänst telefon: 0523-66 40 00, eller fyll i synpunktshantering på www.sotenas.se. Du kan även begära en synpunkthantering i pappersform vid kontakt med enhetschef.

Senast ändrad: 2017-04-19

Läs mer

Kontakta

Daniel Lindström
Enhetschef Hemtjänst Söder
Telefon: 0523-66 44 07
Skicka e-post till »

Elinor Axelsson
Enhetschef Hemtjänst Norr
Telefon: 0523-66 43 12
Skicka e-post till »

Fredrik Tholén
Enhetschef
Telefon: 0523-66 43 12
Skicka e-post till »

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies