Sotenäs kommun, länk till startsidan

Kvalitets- och värdighetsgaranti för hälso- och sjukvård

 Verksamhetens insatser ska utföras med god kvalitet. Du som är brukare ska känna delaktighet och bli respektfullt bemött. Verksamheten ska präglas av rättssäkerhet och ska ha professionella medarbetare.

Sotenäs kommun garanterar dig att

  • Du får besked om vem som är ansvarig sjuksköterska, sjukgymnast, fysioterapeut inom två arbetsdagar efter att du beviljats hemsjukvård. 
  • Du får information/erbjuds delta i den vårdplanering som alltid föregår en övergång från en vårdgivare till en annan.
  • Vid behov av hjälpmedel får du utprovning av detsamma inom 5 arbetsdagar efter att du beviljats hemsjukvård.
  • Vi gör en förebyggande bedömning enligt kvalitetsregistret Senior Alert inom en månad efter att du beviljats hemsjukvård. 
  • Läkemedelsavstämningar görs inom tre månader efter att du beviljats hemsjukvård och därefter minst en gång/år
  • Vid vård i livets slutskede kan du få de insatser du behöver utförda i ditt egna hem.

Om du inte tycker att vi håller vad garantin utlovar ber vi dig lämna synpunkter och förslag till hur vi kan förbättra oss. Vi kommer att undersöka vad som hänt, ge en förklaring och snarast rätta till om något har blivit fel. Dina synpunkter kommer att behandlas med respekt och användas i vårt förbättringsarbete.

Har du synpunkter eller frågor kontaktar du enhetschefer för hälso- och sjukvårdsinsatser telefon: 0523-66 40 00, eller fyll i synpunktshantering på www.sotenas.se. Du kan även begära en synpunkthantering i pappersform vid kontakt med enhetschef.

Senast ändrad: 2017-04-04

Läs mer

Kontakta

Britt-Marie Knutsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Telefon: 0523-66 43 74
Skicka e-post till »

Birgitta Cederberg
Enhetschef Rehab/Bankeberg
Telefon: 0523-66 43 26
Skicka e-post till »

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies