Sotenäs kommun, länk till startsidan

Kvalitets- och värdighetsgaranti för ensamkommande flyktingbarn

Verksamhetens insatser ska utföras med god kvalitet. Du ska känna delaktighet och bli respektfullt bemött. Verksamheten ska präglas av rättssäkerhet med professionella medarbetare.

Sotenäs kommun garanterar dig att

  • du ska känna dig trygg i ditt boende med tillgång till personal dygnet runt
  • du får en (eller två) kontaktpersonal som du planerar insatsen tillsammans med och som du kan vända dig till med särskilda frågor och behov
  • kontaktpersonalen stöttar dig i att hålla kontakt med ditt nätverk, både professionellt och privat. Du garanteras också förutsättningar för att ha kontakt med dina anhöriga om dessa går att nå
  • du har möjlighet att påverka boendemiljön och arbetet på boendet genom regelbundna möten tillsammans med personalen. Var och en har möjlighet att ta upp de frågor de önskar. Verksamhetsansvarig medverkar vid behov
  • utöva en fritidsaktivitet samt möjligheter att träna i kommunens gym och simhall

Om du inte tycker att vi håller vad garantin utlovar ber vi dig lämna synpunkter och förslag till hur vi kan förbättra oss. Vi kommer att undersöka vad som hänt, ge en förklaring och snarast rätta till om något har blivit fel. Dina synpunkter kommer att behandlas med respekt och användas i vårt förbättringsarbete

Ge dina synpunkter via kommunens synpunktshantering genom att trycka härlänk till annan webbplats eller kontakta oss på telefon på nummer: 0523-66 40 00

Senast ändrad: 2017-04-04

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies