Sotenäs kommun, länk till startsidan

Kvalitets- och värdighetsgarantier för dagverksamhet

 Dagverksamhet är en social träffpunkt som erbjuder gemenskap och stimulans genom olika aktiviteter. Dagverksamheten ska ge dig en aktiv och meningsfull tillvaro. Personalen ser till att du får god omvårdnad. Dagverksamheten kan också fungera som ett anhörigstöd.

Sotenäs kommun garanterar dig

  • att du bemöts respektfullt och professionellt
  •  att du får information om verksamheten och dess innehåll när du träffar oss första gången
  • att vi påbörjar en genomförandeplan inom två veckor 
  • att du, vid behov, blir skjutsad till och från dagverksamheten. Betalning tas ut enligt kommunens riktlinjer.
  • att vi arbetar för att ge dig en meningsfull vardagsaktivitet och social gemenskap med andra
  • att synpunkter och klagomål besvaras och du får en bekräftelse inom 10 dagar, där det anges vem som kommer att handlägga ärendet

Om du inte tycker att vi håller vad garantin utlovar ber vi dig lämna synpunkter och förslag till hur vi kan förbättra oss. Vi kommer att undersöka vad som hänt, ge en förklaring och snarast rätta till om något har blivit fel. Dina synpunkter kommer att behandlas med respekt och användas i vårt förbättringsarbete.

Har du synpunkter eller frågor kontaktar du enhetschef för respektive dagverksamhet telefon: 0523-66 40 00, eller fyll i synpunktshantering på www.sotenas.se. Du kan även begära en synpunkthantering i pappersform vid kontakt med enhetschef.

Senast ändrad: 2017-03-20

Läs mer

Kontakta

Birgitta Cederberg
Enhetschef Rehab/Bankeberg
Telefon: 0523-66 43 26
Skicka e-post till »

Hampus Karlsson
Enhetschef Socialpsykiatri
Telefon: 0523-66 43 91
Skicka e-post till » 

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies