Sotenäs kommun, länk till startsidan

Omsorgens kvalitetsgarantier

Kvaliteten på kommunens tjänster och service ska vara tillfredsställande för dig som medborgare. Kvalitet är att utifrån befintliga resurser tillgodose behov och infria förväntningar.
 
En del i detta arbete är kvalitetsgarantier som ska tydliggöra innehållet i den kommunala servicen. En kvalitetsgaranti beskriver och tydliggör vad du har rätt att förvänta dig av olika kommunala verksamheter. Garantin ska ses som både ett löfte och en upplysning om vad du har rätt att förvänta dig av tjänster och service i Sotenäs kommun.
 
I Sotenäs kommuns kvalitetsgarantier är utgångspunkten att kommunen alltid följer befintlig lagstiftning. Att vi ska följa lagen är inget som skrivs i garantierna, eftersom det är en självklarhet. Därmed är innehållet i kvalitetsgarantierna högre ställda kriterier än den lagstiftning som tillämpas.

Övergripande kvalitetsgarantier

  • Vi lämnar en bekräftelse på att vi registrerat ditt ärende samt uppgifter om diarienummer, handläggare och kontaktuppgifter inom fyra arbetsdagar.
  • Enklare frågor eller ärenden besvarar vi omgående eller inom fyra arbetsdagar. Om vi behöver längre handläggningstid informerar handläggaren dig inom fyra arbetsdagar inom vilken tid du beräknas få svar.
  • Kallelser till nämnder, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige publiceras på kommunens hemsida senast tre arbetsdagar innan sammanträdet äger rum.
  • Protokoll från politiska sammanträden finns tillgängliga på kommunens hemsida senast två arbetsdagar efter justering.
  • När du lämnar in jobbansökan skickar vi en mottagningsbekräftelse senast följande arbetsdag.
  • Medborgarförslag ska behandlas politiskt senast 6 månader efter att det anmälts i kommunfullmäktige.

    Läs mer i listmenyn om omsorgsförvaltningens garantier

Senast ändrad: 2016-10-18

Läs mer
Kontakta

Nina Roos
Förvaltningschef
Telefon: 0523-66 45 50
Skicka e-post till »

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies