Sotenäs kommun, länk till startsidan

Våld & Sexuella övergrepp

Att som barn växa upp i ett hem där någon av föräldrarna blir slagen och förnedrad är mycket svårt. Du som barn kan känna dig sviken och ensam och behöva stöd och hjälp för att bearbeta dina upplevelser. Barn som växer upp i miljöer där de bevittnar eller utsätts för våld betraktas idag som brottsoffer och ska erbjudas hjälp och stöd.


Sexuella övergrepp

Om man har blivit utsatt för sexuella övergrepp kan man reagera på många olika sätt. Ibland kan man känna skuld för det som hänt, trots att det inte är ens eget fel. Kanske tyckte man att det som hände kändes spännande eller bra och känner skuld för det.

Det kan också vara så att man fortfarande tycker om personen som gjorde övergreppet. Men oftast har man andra känslor också, som att man är arg på eller rädd för den personen.

Oavsett om det är någon i din familj, till exempel en förälder eller ett syskon, en annan släkting, en kompis, en bekant eller någon du inte alls känner som gör något mot dig så är det aldrig okej att bli utsatt för sexuella övergrepp. En sak är säker: inget barn och ingen ungdom har ansvaret för vad förövaren gör. Ansvaret för övergreppen är bara personens som gör övergreppet.

Du bestämmer över din egen kropp. Om någon rör dig på ett sätt som känns obehagligt eller fel har du rätt att säga ifrån. Känns det fel för dig då är det fel, även om den som gör övergreppet säger något annat.

Hur får jag hjälp?

Om du har sett eller blivit utsatt för våld eller ett sexuellt övergrepp ska du berätta det för en vuxen som du litar på. Det är också viktigt att berätta för en vuxen om du vet eller misstänker att en kompis har blivit utsatt. Du kan antingen kontakta oss på Socialtjänsten, se kontakrutan till höger eller så kan du ringa något av dessa nummer:

 • BRIS 116 111
 • Brottsofferjouren Bohus-Norra Älvsborg 0521-14717
 • Kvinnofridslinjen 020-50 50 50
 • Kvinnojouren Runan 0525-294 34
 • Polis: 114 14
 • RSFL Brottsofferjouren 020-34 13 16
 • SOS Alarm 112
 • Socialtjänsten 0523-66 45 92
 • Sotenäs Vårdcentral 0523- 199 70
 • Terrafem 020-52 10 10 (41 språk)
 • Vårdcentralen Kungshamn 010 - 441 66 00
 • Tjejjouren Västlänk till annan webbplats - chattlinje

Senast ändrad: 2017-05-11

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies