Sotenäs kommun, länk till startsidan

Individ- och familjeomsorg

Till Individ- och familjeomsorgen kan du vända dig för att få råd och stöd i din livssituation, om du har problem med din ekonomi eller en beroendeproblematik.
Individ- och familjeomsorgen har det yttersta ansvaret för att barn- och ungdomar i Sotenäs kommun växer upp under trygga och gynnsamma förhållanden. Vårt mål är att arbeta för att förhindra uppkomsten av sociala problem och att stärka den enskilde till positiv förändring och oberoende.

Sekretess:

Vi har tystnadsplikt. Det innebär att det du säger stannar här, men vi har också anmälningsplikt om vi misstänker att barn far illa. Önskar du vara anonym skall du inte uppge ditt namn när du kontaktar oss. Ansöker du om bistånd kan du inte vara anonym.

Besöksadress:

Parkgatan 46, Kungshamn

Postadress:

Sotenäs kommun, Individ- och familjeomsorgen, 456 80 Kungshamn.

Jämförelse av IFO - verksamhet Läs mer....PDF

Vi vill gärna veta vad du tycker om vår verksamhet.
Lämna dina synpunkter här...öppnas i nytt fönster

Senast ändrad: 2016-10-18

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies