Sotenäs kommun, länk till startsidan

Hemtjänst & Hemsjukvård

Hemtjänst

Hemtjänstens uppgift är att underlätta det dagliga livet när du på grund av ålder, funktionshinder eller sjukdom får svårt att klara dig själv.

Ambitionen är att göra det möjligt för dig att bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt. Du kan få hjälp i hemmet med personlig omvårdnad och hushållssysslor som du inte längre klarar själv. Personlig omvårdnad innebär hjälp för att kunna äta, klä sig, förflytta sig och sköta personlig hygien, samt insatser för att bryta social isolering och känna trygghet och säkerhet i det egna hemmet.

Om du inte klarar att gå till mataffären eller att bära hem dina varor kan få hjälp med detta genom varuhemsändning. Du som inte längre klarar att laga din mat kan få hjälp med detta genom matdistribution. Med ett trygghetslarm kan du nå personalen i hemtjänsten dygnet runt.

Läs mer om hemtjänstöppnas i nytt fönster

Kontakt med biståndshandläggare....klicka här

Kundval

Du kan välja mellan kommunens utförare eller andra av kommunen godkända utförare inom hemtjänsten. Är du inte nöjd med den du har valt kan du när som helst byta. Oavsett vem du väljer betalar du samma avgift till kommunen. Kontakta biståndshandläggare i kommunen, telefonnummer hittar du i vänstermenyn under kontakta.
Presentation av utförare av hemtjänstöppnas i nytt fönster

Mer information om kundval.....klicka häröppnas i nytt fönster

Hemsjukvård

Hemsjukvård är den hälso- och sjukvård som ges till patienten i det egna boendet och i kommunens äldreboende, samt även till personer som vistas på dagverksamhet.

Kommunen har också ett hälso- och sjukvårdsansvar för vuxna personer med funktionsnedsättning som bor i gruppbostad. Kommunen erbjuder i samband med sådan hälso- och sjukvård också habilitering, rehabilitering och hjälpmedel.

Vi vill gärna veta vad du tycker om kommunens hemtjänst & hemsjukvård.
Lämna dina synpunkter här...öppnas i nytt fönster

Senast ändrad: 2017-04-03

Läs mer

Kontakta

Daniel Lindström
Enhetschef Hemtjänst Söder
Telefon: 0523-66 44 07
Skicka e-post till »

Elinor Axelsson
Enhetschef Hemtjänst Norr
Telefon: 0523-66 43 12
Skicka e-post till »

Fredrik Tholén
Enhetschef
Telefon: 0523-66 43 12
Skicka e-post till »

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies