Sotenäs kommun, länk till startsidan

Ensamkommande flyktingbarn

Kommunens uppdrag

Kommunen har en överenskommelse med Migrationsverket om att ta emot en viss andel av de ensamkommande barn som kommer till Sverige. Denna andel är beräknad utifrån olika variabler, t.ex. folkmängd och övrigt mottagande av asylsökande i kommunen.

Utöver dessa asylplatser har kommunen också boendeplatser för de ungdomar som har fått uppehållstillstånd.

När ett barn/en ungdom kommer till Sverige bor de en eller ett par dagar i ett transitboende, därefter blir de anvisade till en kommun. I kommunen utses en socialsekreterare som placerar barnet/ungdomen, t.ex. i ett familjehem, i ett Stödboende eller på ett HVB-hem (Hem för vård eller boende). Läs mer om kommunens boenden här.

Vem beslutar om att ta emot flyktingbarnen?

Det är lagstiftat att alla kommuner i Sverige ska ta emot ensamkommande flyktingbarn. Länsstyrelsen räknar ut hur många barn respektive kommun ska ta emot därefter tecknas avtal mellan kommunen, Länsstyrelsen och Migrationsverket.

Vad kostar det för kommunen?

Kommunen ersätts ekonomisk från Migratiosnverket per barn. Denna ersättning ska täcka alla kostnader kring barnet. Om barnet får uppehållstillstånd i Sverige blir det kommunmedborgare och genererar därmed skatteintäkter till kommunen.

Vad kan jag göra?

Läs mer under rubriken "Jag vill engagera mig" för att få tips på vad du kan göra för att de ensamkommande barnen i kommunen.

Senast ändrad: 2017-02-28

en pojke

Läs mer

Kontakta

Eva Haglund
Avdelningschef Socialpsykiatri, LSS och BUV
Telefon: 0523-66 45 97
Skicka e-post till »

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies