Sotenäs kommun, länk till startsidan

Äldreomsorg

Vår huvudsakliga uppgift inom äldreomsorgen är omvårdnad och service till äldre och funktionshindrade människor, i enskilt respektive särskilt boende.

Många får sin hjälp i form av hemtjänst i sin egen bostad och särskilda boendeformer. Kommunen har även hälso- och sjukvårdsansvar till och med sjuksköterskenivå samt utifrån ordination även rehabilitering.

Utifrån ansökan om bistånd och beslut av biståndshandläggare kan du även få insatser såsom dagverksamhet, nattillsyn, avlösare- respektive ledsagarservice.
Du kan få hjälp med det du inte klarar själv för att erhålla en skälig levnadsnivå.

Jämför vård och omsorg om äldre med hjälp av äldreguiden

Här kan du jämföra äldreboenden, korttidsboenden, hemtjänst och dagverksamhet, men också kommuner och stadsdelar. Du kan jämföra hur bra de är på olika kvalitetsområden.

Förstora text

Ovanför den röda toppmenyraden finns knapp för att förstora text på webbsidan; klicka på knappen "Anpassa" och följ instruktionerna.

 Vi vill gärna veta vad du tycker om äldreomsorgen i kommunen.
Lämna dina synpunkter öppnas i nytt fönster

Vad serveras det för mat på kommunens äldreboende?

Kvarnberget
Hunnebohemmet

Senast ändrad: 2017-03-13

Läs mer

Kontakta

Anita Mattisson
Avdelningschef Äldreomsorg
Telefon: 0523-66 45 86
Skicka e-post till »

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies