Sotenäs kommun, länk till startsidan

Omsorg och social service

 Behöver du större textstorlek?

Klicka på den röda knappen "Anpassa" och välj textstorlek.

Omsorgsförvaltningens uppgift är att ge omsorg, vård, stöd och service till invånare och besökare.

Du som är fysiskt eller psykiskt funktionsnedsatt kan behöva vår omsorg. Det kan vara hjälp med en personlig assistent, ett särskilt boende, särskilt stöd eller att få möjlighet att varje dag få delta i en utvecklande aktivitet.

Omsorgsförvaltningens verksamhet styrs av olika lagar och de viktigaste är Socialtjänstlagen, Lagen om stöd och service samt Hälso- och sjukvårdslagen. De insatser som utförs skall vara individuellt utformade efter den enskildes behov och önskemål.

Det är en handläggare som utreder och fattar beslut om det stöd och den hjälp som utförs.

Omsorgsförvaltningen omfattar följande verksamhetsområden:

  • Myndighet och kvalité
  • Individ & Familjeomsorg
  • Lagen om särskilt stöd (LSS)
  • Funktionshinder
  • Ensamkommande flyktingbarn
  • Rehabilitering och hjälpmedel
  • Äldreomsorg
Förvaltningens organisationsschema hittar du härPDF

Vi vill gärna veta vad du tycker om kommunens vård- och omsorg.
Lämna dina synpunkter här...öppnas i nytt fönster

Senast ändrad: 2017-01-18

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies