Sotenäs kommun, länk till startsidan

Enskilt avlopp

Alla avlopp som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet räknas som enskild anläggning och omfattas av särskilda bestämmelser som finns i miljöbalken. Det är du som fastighetsägare som ansvara för att avloppsutsläpp sker utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.

Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten ska en avloppsanläggning klara vissa funktionskrav för bl.a. miljö- och hälsoskydd. Olika krav på reningsgraden hos en avloppsanläggning gäller för olika områden beroende på om normal eller hög skyddsnivå ska tillämpas. Mer information finns i häftet "Avlopp på rätt sättPDF". Vilken typ av anläggning man kan inrätta avgörs också av de lokala förutsättningarna på fastigheten/platsen. Man måste ta hänsyn till dricksvattenbrunnar som finns i närheten och vilka markförhållanden som råder i det aktuella området. I många fall kan det vara miljömässigt och ekonomiskt fördelaktigt att lösa vatten- och avloppsfrågan tillsammans med en eller flera grannar.

Idag finns ett flertal olika avloppslösningar på marknaden varav många bygger på traditionell teknik med slamavskiljning följt av ett markbaserat reningssteg, typ infiltration eller markbädd. Det finns också olika typer av minireningsverk för enskilda eller grupper av hushåll. För mer information om hur avloppshanteringen kan lösas och vilka restriktioner som kan gälla beroende på fastighetens/husets läge, kontakta miljöenheten. Blanketterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt en del övrig information finns i menyn till höger. På Avloppsguidens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns information om avloppsanläggningar, produkter, lagstiftning m.m. Naturvårdsverket har publicerat en handbok om små avloppsanläggningar.

Senast ändrad: 2017-04-21

Läs mer

Kontakta

Anna Nilsson
miljöhandläggare
Telefon: 0523-66 40 27
Skicka e-post till »

Linnéa Gedell
miljöhandläggare
Telefon: 0523-66 40 14
Skicka e-post till »

Pär Larsson
miljöhandläggare
Telefon: 0523-66 40 15
Skicka e-post till »

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies