Sotenäs kommun, länk till startsidan

Avfall

Avfallsfrågan är viktig. De stora avfallsmängderna, avfallets egenskaper och hantering ger upphov till många oönskade effekter på hälsa och miljö.

Målet med avfallshanteringen i Lysekil, Munkedal och Sotenäs kommun är att minska mängden avfall till deponi, öka insamlingen av farligt avfall samt att få en mer kretsloppsanpassad avfallshantering genom att uppmuntra till kompostering av matavfall från hushåll.

Kommunerna har ansvar för insamling och omhändertagande av hushållsavfallet. Kommunerna har gett Rambo AB i uppdrag att sköta detta. Mer information finns till höger under Läs mer.

Miljönämnden i mellersta Bohuslän har tillsyn enligt avfallsförordningen och regler om producentansvar, prövning av tillstånd och undantag enligt den lokala renhållningsordningen och de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa.

Företag ska enligt miljöbalken fortlöpande kontrollera avfallet som uppkommer genom verksamheten, försöka minska avfallsmängderna genom sortering samt ha kunskap om gällande regler för avfall.

All eldning av avfall är förbjuden, undantaget är torrt trädgårdsavfall.

Senast ändrad: 2016-10-05

Läs mer
Kontakta

Rambo AB
Södra Hamngatan 6
453 80 Lysekil
Telefon: 0523—66 77 00
Skicka e-post till »

Miljöenheten
Telefon: Sotenäs kommuns växel 0523-66 40 00 
Måndag-torsdag kl. 08.00-16.30, fredag kl. 08.00-15.00
Skicka e-post till »

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies