Sotenäs kommun, länk till startsidan

Miljönämnden i mellersta Bohuslän

Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner har sedan 2013-01-01 en gemensam nämnd för miljöfrågor kallad Miljönämnden i mellersta Bohuslän. Sotenäs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Sotenäs kommuns organisation.

Nämnden ansvarar för de samverkande kommunernas uppgifter inklusive prövning/dispens och tillsyn/kontroll enligt Miljöbalken, Livsmedelslagen, Lag om foder och animaliska biprodukter, Lag om handel med vissa receptfria läkemedel, Tobakslagen, strålskyddslagen, samt Smittskyddslagen och angränsande förordningar.

Miljö och byggnämndens protokoll fram till och med 2012-12-31

Miljönämndens kallelser och protokoll från och med 2013-01-01.


Senast ändrad: 2013-10-18

Katt i bergen
Läs mer

Sammanträden 2017

22 februari
19 april
14 juni
6 september
18 oktober
6 december

Ledamöter i Miljönämnden i mellersta Bohuslänlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta

Åsa Olsson
Nämndsekreterare
Telefon: 0523-66 46 04
Skicka e-post till »

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies