Sotenäs kommun, länk till startsidan

Starta nytt eller ta över befintlig verksamhet

Om du vill starta eller ta över en verksamhet med livsmedelshantering måste anläggningen registreras hos miljöenheten först. Detta görs genom att lämna in en anmälan om registrering och underlag för riskklassning till miljöenheten. Efter 2 veckor, alternativt när miljöenheten har gett klartecken, kan verksamheten startas.

Det är verksamhetsutövarens skyldighet att känna till och uppfylla livsmedelslagstiftningens krav på t.ex. egenkontroll, utrustning, lokaler och utrymmen.

En registrering av en livsmedelsverksamhet är knutet till livsmedelsföretagaren och till den typ av verksamhet som denne bedriver i just den anläggningen. Detta innebär att ingen kan ta över någon annan företagares verksamhet i samma anläggning utan att anmäla detta till behörig myndighet först.
 
Vid ägarbyte, byte av lokal eller om verksamheten stänger ska verksamheten avregistreras hos miljöenheten.

Det är den nye ägarens ansvar att lämna in en anmälan om registrering och underlag för riskklassning till miljöenheten. Livsmedelslagstiftningen säger att om den nye ägaren inte lämnar in en anmälan, ska miljö- och byggförvaltningen åtalsanmäla den nya ägaren.

Livsmedelsföretagare som bedriver verksamhet med utsläppande av livsmedel av animaliskt ursprung ska ansöka om godkännande.

Senast ändrad: 2016-09-21

Läs mer
Kontakta

Daniel Olofsson
miljöhandläggare
Telefon: 0523-66 40 22
Skicka e-post till »

Henrik Wallin
miljöhandläggare
Telefon: 0523-66 45 42
Skicka e-post till »

Håkan Lindén
miljöhandläggare
Telefon: 0523-66 40 23
Skicka e-post till »

Marina Hermansson
miljöhandläggare
Telefon: 0523-66 40 16
Skicka e-post till »

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies