Sotenäs kommun, länk till startsidan

Välkommen till Arbetsmarknadsenheten

Vi på Arbetsmarknadsenheten erbjuder olika insatser som stödjer dig, som står utanför arbetsmarknaden, att komma vidare och nå dina mål.
Aktivt samarbete sker med kommunens övriga enheter, Arbetsförmedlingen och Finsam.

Vår målsättning är att genom olika insatser stärka dina förutsättningar till en anställning eller till studier. Du som deltar ska få möjlighet att utifrån dina egna initiativ och med eget ansvar öka möjligheterna att ordna en egen försörjning och uppleva det som positivt.

På Arbetsmarknadsenheten erbjuder vi insatser såsom jobbsökaraktiviteter, olika typer av praktik, arbetsträning och coachning.

Arbetsmarknadsenheten ansvarar även för mottagandet av nyanlända som tillhör etableringen.

Hur kommer du till oss?

Till Arbetsmarknadsenheten kommer du via anvisning från Arbetsförmedlingen eller från individ och familjeomsorgen (IFO) eller från Finsam.

Du hittar Arbetsmarknadsenheten på Varvsgatan 26 i Kungshamn.


Senast ändrad: 2017-04-04

Läs mer

Kontakta

Jeanett Andersson
Enhetschef Arbetsmarknadsenheten
Telefon: 0523-66 44 94
Skicka e-post till »

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies