Sotenäs kommun, länk till startsidan

Sotenäs kommuns avdelningar och förvaltningar

De förtroendevalda politikerna fattar beslut och tjänstemännen genomför det som politikerna har beslutat.

Dessa tjänstemän arbetar inom kommunens förvaltningar och olika verksamheter. Sotenäs kommun har ca 800 tillsvidareanställda. 
Det krävs en stor organisation med många olika yrkesgrupper för att hantera kommunens skolor, äldreomsorg, ekonomi, vatten, avlopp, bostadsplanering, gata, parker, bibliotek, fritidsanläggningar och mycket annat.

Senast ändrad: 2016-08-19

Läs mer

Kontakta

Maria Vikingsson
Kommunchef
Telefon: 0523-66 45 16
Skicka e-post till »

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies