Sotenäs kommun, länk till startsidan

Väjern

Väjern är ett litet samhälle på utmark till hemmanet Vägga vid en vik av Sotefjorden. Namnets ursprung är oklart, men torde ha samband med gårdsnamnet Vägga. Till denna slutsats kan man komma av att landskapskartorna upptar namnet Veggaren på en husgrupp öster om nuvarande Väjern. Det förefaller som om den första samhällsbildningen legat ett stycke från det nuvarande samhället och att ortnamnet kommit att uttalas och senare även stavas Väjern.

I början av 1900-talet var den vanligaste stavningen Veijern. De första husen byggdes vid Backen, omedelbart norr om vikens inre del. Senare spreds bostadsbebyggelsen norrut längs stranden. Sjöbodar uppfördes troligen först under 1800-talets sillperiod på pålar ett stycke ut i den grunda viken. Väjern har under senare år alltmer växt ihop med centralorten Kungshamn. Här finns bland annat ett vackert bostadsområde med villor, lägenheter och bostadsrätter som vetter mot Västerhavet.

Bad- och rehabiliteringsanläggningen Tumlaren ligger fint beläget ett stenkast från havet och intill Väjerns gästhamn. I direkt anslutning till samhället ligger ett strövområde som kännetecknas av omväxlande natur, särskilt ängs- och hagmark. Men här finns också myrmark och flera dammar. Genom området löper en motionsslinga, delvis på skalmarker, och här är det lätt att komma ut i naturen även för den som har svårt att ta sig fram.

Antal invånare 2014: 636

Senast ändrad: 2015-07-06

Kontakta

Succkie Gunnarsson
Projektkoordinator
Telefon: 0523-66 45 84
Skicka e-post till »

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies