Sotenäs kommun, länk till startsidan

Malmön

Malmön är en drygt 4 km lång och 2 km bred klippö som verkligen kan erbjuda besökaren en härlig och omväxlande semester. En stor modern marina dominerar hamnbilden i centrum, och sommartid fylls hamnområdet av människor från när och fjärran.  

Möjligheter till bad och friluftsliv är fantastiska på Malmön. Flera fina välordnade badplatser finns och sandstränderna är mycket populära.

För att komma till och från ön går bilfärja 2 gånger per timma, utan kostnad naturligtvis.
Se tidtabellen länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Malmöns historia rymmer mycket. Fiskare bosatte sig tidigt på stranden, ett fiskeläge beskrivs i en jordebok från år 1589. Bönderna utnyttjade öns betesmarker och de som hade fisket som huvudsyssla kunde vid sidan av bedriva jordbruk till husbehov. 1572 upprättades en tullstation vid Stallen invid Stallrännan i norr. Den första stenbrytningen startade redan 1830. I slutet av seklet köpte stenföretaget AB Kullgren hela ön.

År 1849 bestod fiskarsamhället dels av en klunga bostadshus vid buktens norra del och dels av en enkel rad bostäder utmed stranden söderut. Åkrar och betesmarker låg strax bakom bebyggelsen. Endast en utskjutande brygga var tilläggsplats för större båtar.
Ny bebyggelse har under 1960-talet tillkommit främst i form av fritidshus på tidigare stenbrottsmark. Ön är en mycket attraktiv sommarö med frisk luft, salta bad mm.

Den centrala delen fram till kyrkan och gamla skolan (idag Bohus-Malmöns kursgård) har utbyggts i huvudsaklig överensstämmelse med ett år 1898 upprättat förslag till indelning i byggnadstomter. Husen har uppförts på arrenderade och inhägnade tomtplatser. Byggnaderna ligger i täta rader på ömse sidor om gatorna som går parallellt med stranden.

Antal invånare år 2014: 259

Senast ändrad: 2015-07-06

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies