Sotenäs kommun, länk till startsidan

Hunnebostrand

Hunnebostrand Innanför Sotefjorden och söder om Bottnafjorden förmedlas mötet mellan havet och den höglänta kusten av en liten skärgård med större och mindre öar, sund och vikar. Detta skärgårdsområde utgjorde säkerligen förr en viloplats för många sjöfarare i väntan på ett lägligt tillfälle att ta sig söderut förbi Sote huvud. Hunnebostrand är ett gammalt fiskeläge beläget på stranden till hemmandet Hunnebo därav namnet. I skrift från 1500-talet skrevs namnet Hundebostrand. Municipalsamhället Hunnebostrand bildades genom ett Kungligt brev den 6 februari 1903.

En lämplig hamnplats var, förutom Ulebergshamn, Hunnebostrand, som ligger i en bukt, vars södra del skyddas av några utanförliggande öar. Strandremsan innanför bukten begränsas av de två 67 meter höga och tvärbranta Nordre Hoge berg och Söndre Hoge berg. I fonden på den skålformade dalgången ligger Skalberget. Samtliga berg innehåller högklassig granit. Det moderna Hunnebostrand har således gles och blandad bebyggelse. Flerfamiljshus, affärsbyggnader och industrilokaler har sprängts in bland de äldre husen. De breda gatorna är anpassade till bilismens krav och i centrum finns förhållandevis god service. Som en kontrast till detta ligger den äldsta delen av samhället tryckt intill Söndre Hoge berg. De gamla dubbelhusen och den täta sjöbodsraden nere vid stranden bildar ett av de mer väl bevarade bebyggelsepartierna längs kusten.

Ulebergshamn Söder om Bottnafjorden och en samling öar bestående av vacker rosafärgad granit tränger Strandhamnskilen in i landet mellan bergen Vindeklätten och Kranseberget. Viken, som nu blivit grund i sin inre del, bildade förr en utomordentlig hamn även för större fartyg. Höga berg och öar skyddar från väster. På vikens södra strand växte samhället Ulebergshamn upp. Ulebergshamn ligger på utmark till hemmandet Uleberg, därav namnet. År 1594 beskrevs det endast som en hamn " en haffn, kallis Ulffuebergs haffn" i den inträngda viken, men där fanns med säkerhet befolkning några år senare. Troligen var platsen utskeppningshamn för timmer.

Enligt tradition bodde där flera holländare. En var den mycket rike skepparen David Slaman på gården Uleberg, som bl.a. ägde de skepp, som ännu ligger sänkta i viken.De flesta vägar är täckta med asfalt och kantade av stora huggna stenar. Hamnen består av en stenskodd kaj med några större magasin och ett fåtal mindre sjöbodar samt en gammal kvarn. Strandområdet nordost om hamnen har fyllts ut och försetts med småbryggor. Bostadsbebyggelsen vänder uthusen - och därmed ryggen mot stranden. På bergen kring samhället och viken ligger moderna fritidshus, men det äldre bebyggelseområdet har dock bibehållit sin ålderdomliga karaktär med flera intressanta byggnader och detaljer från stenhuggarepoken. Den nu övergivna utskeppningshamnen med sina magasinsbyggnader vittnar med stenhögar och kranen om den tidigare lönsamma stenhanteringen, liksom skrotstenen på bergen runtomkring viken. Dessa lämningar bör ej förvanskas eller fördärvas i framtiden.

Antal invånare år 2014: 2 917

Senast ändrad: 2015-07-06

Läs mer
Kontakta

Succkie Gunnarsson
Projektkoordinator
Telefon: 0523-66 45 84
Skicka e-post till »

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies