Sotenäs kommun, länk till startsidan

Motionsspår och rekreations områden

Kungshamn

Omedelbart nordost om Kungshamn där samhällsbebyggelsen övergår i naturmark
ligger detta vidsträckta, sammanhängande frilufts- och rekreationsområde.
Naturtypen domineras av traktens typiska, kala granitberg med frodiga dalgångar.
Det är främst i de senare man finner fåglar.
Det är lätt att gå på det motionsspår som följer dalgångarna runt hela området.
Vid Ulvemyr och Dyremyr fylls den vidgade dalgången av ett frodigt träd och buskbeväxt myrområde.

I den nordöstra delen av området finns ett naturreservat som utgörs av den djupt
inträngande Klevekilen och dess närmaste omgivningar. De långgrunda och leriga
stränderna utgörs till stor del av betade strandängar med havssäv, sjösäv och vass.

Fågellivet är relativt rikt och mot kilen finns ett mycket högt lodrätt stup där berguv
sedan flera år häckat.
Från berget vid Ulvemyr är det fin utsikt över Kungshamn och söderut mot Bohus-
Malmön. På Förålarna ser Du ut över Väjern, och västerhavet.

Senast ändrad:

Läs mer
Kontakta

Staffan Karlander
Kultur & fritidsansvarig
Besöksadress: Kommunhuset, Utbildningsförvaltningen
Telefon: 0523-66 47 92
Skicka e-post till »

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies